products
Updated Calendar > กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

Facebooktwitter

2561

—————————————————————————-

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (MOU)
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ณ ห้อง The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ ในนาม บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเมธีกุล ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลตามโครงการประหยัดพลังงาน หาร 2 อีกด้วยคะ

meteekul001

meteekul002

meteekul003

meteekul004

meteekul005

meteekul006

meteekul007

meteekul008

meteekul009

meteekul011

meteekul012

meteekul013

meteekul014

meteekul015

meteekul016

meteekul017

meteekul018

meteekul019

meteekul020

meteekul021 S__9617477

S__9617478 S__9617481

S__9617482