products
News > ทีมงานเมธีกุล เข้าพบลูกค้าหน้างานวันนี้คะ 09/08/2560

ทีมงานเมธีกุล เข้าพบลูกค้าหน้างานวันนี้คะ 09/08/2560

Facebooktwitter

ทีมงานเมธีกุล เสนองานแผ่น Hollow Core ที่หน้าหน่วยงาน พลาซ่า นิคมบางปูชั้น 2
เจ้าหน้าที่ ซีแพค กำลังเคลียร์แบบ ก่อนเสนอราคาเฉพาะสินค้า พร้อมเซ็นสัญญาต่อไปคะ