เกี่ยวกับเมธีกุล

Meteekul Group

1.METEEKUL GROUP_(Profile)

บริษัท เมธีกุล (แปดริ้ว) จำกัด

  • เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538
  • ทุนจดทะเบียน 13 ล้านบาท  ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35 ล้านบาท (update 27/11/2558) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • ประกอบธุรกิจ เป็นผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครือซีเมนต์ไทย(SCG) และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น เสาเข็ม ท่อระบายนํ้า ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ระบบผนังต่างๆ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ สี ฝ้า และกลุ่มหลังคา

 à¸£à¸¹à¸›à¸–่ายรวม3_resize

ภาพนิ่ง11

บริษัท เมธีกุลวิศวกรรม จำกัด

  • เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544
  • ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท  ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท (update 27/11/2558) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  • ประกอบธุรกิจ เป็นผู้แทนจำหน่ายสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล(BCC) และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กลุ่มสวิทซ์-ปลั๊ก, ระบบตู้สวิทซ์บอร์ด, ระบบราง-ท้อร้อยสายไฟ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํ่าทุกชนิด

001รูปถ่ายรวม_resize

ภาพนิ่ง3

http://www.meteekul.co.th/th/?page_id=16

ประกาศรับสมัครงาน

พนักงานที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับบริษัทในเครือเมธีกุล
กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน ยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะ

เข้ามากรอกใบสมัคร และแนบหลักฐานการสมัครงาน
พร้อมสัมภาษณ์งาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-15.00น.
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล พรพิมล(พี่โอ๋)02-3384128/ 085-9334436 ขอบคุณคะ

———————————————————

COMPANY PROFILE METEEKUL GROUP

ภาพนิ่ง1 ภาพนิ่ง2 ภาพนิ่ง4 ภาพนิ่ง5 ภาพนิ่ง6 ภาพนิ่ง7 ภาพนิ่ง8 ภาพนิ่ง9 ภาพนิ่ง10 ภาพนิ่ง12 ภาพนิ่ง13 ภาพนิ่ง14

กิจกรรมเพื่อสังคม ACTIVITY CSR

26032559เข้าเฝ้าพระเทพ_resize

บริษัทในเครือเมธีกุล ได้ร่วมสนับสนุนกองทุนโครงการปรับปรุงห้องสมุด  และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ให้กับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหาร นายอำนาจ เมธีกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธี
เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก
โดยทาง WebMarter จะทำการ Update ข้อมูลให้ภายหลังจากเสร็จงาน ตามกำหนดงานดังกล่าว

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

CSRเมธีกุล001

CSRเมธีกุล002

รีวิวรูปกิจกรรม CSR วันที่ 29/01/2559 มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน ชนบท ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมธีกุล เป็นส่วนหนึ่งช่วยส่งเสริมอนาคตของชาติ อีกทั้งยังมีเจตนาแน่วแน่ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR:Corporate Social Responsibility)
ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง ยั่งยืน
เมธีกุล บ้านช่าง บ้านไฟฟ้า บ้านก่อสร้าง ร่วมขอเป็นส่วนหนึ่งและเป็นแนวทาง เพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

CSRเมธีกุล003

CSRเมธีกุล004

CSRเมธีกุล005

CSRเมธีกุล006

CSRเมธีกุล007

CSRเมธีกุล008

CSRเมธีกุล009

CSRเมธีกุล010

 

ภาพนิ่ง17

206

17046

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ปรับปรุงห้องสมุด  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี 17047

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ปรับปรุงห้องสมุด  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี 17050

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ปรับปรุงห้องสมุด  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี 17051

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ปรับปรุงห้องสมุด  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี DSC03948

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ปรับปรุงห้องสมุด  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี DSC03983 DSC03988

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ปรับปรุงห้องสมุด  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี

___________________________________________________________________________________________

รูปที่ไปรร.จังหวัดราชบุรี (11)

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ช่วยเหลือ  โรงเรียนชนบท จ.ราชบุรี
รูปที่ไปรร.จังหวัดราชบุรี (4)
รูปที่ไปรร.จังหวัดราชบุรี (1) รูปที่ไปรร.จังหวัดราชบุรี (3)

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ช่วยเหลือ  โรงเรียนชนบท จ.ราชบุรี รูปที่ไปรร.จังหวัดราชบุรี (5)

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ช่วยเหลือ  โรงเรียนชนบท จ.ราชบุรี รูปที่ไปรร.จังหวัดราชบุรี (6)

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ  ช่วยเหลือ  โรงเรียนชนบท จ.ราชบุรี

___________________________________________________________________________________________

กิจกรรมดีๆ ที่บริษัทในเครือเมธีกุลจัดขึ้นนี้  เพื่อเป็นสวัสดิการมอบให้กับพนักงานและผู้สนับสนุนเมธีกุลด้วยดีตลอดมา

ภาพนิ่ง18 ภาพนิ่ง19 ภาพนิ่ง20 ภาพนิ่ง21 ภาพนิ่ง22 ภาพนิ่ง16 ภาพนิ่ง15

กิจกรรมดีๆ ที่บริษัทในเครือเมธีกุลจัดขึ้นนี้  เพื่อเป็นสวัสดิการมอบให้กับพนักงานและผู้สนับสนุนเมธีกุลด้วยดีตลอดมา

ภาพนิ่ง23 ภาพนิ่ง24 ภาพนิ่ง25 ภาพนิ่ง26

กิจกรรมดีๆ ที่บริษัทในเครือเมธีกุลจัดขึ้นนี้  เพื่อเป็นสวัสดิการมอบให้กับพนักงานและผู้สนับสนุนเมธีกุลด้วยดีตลอดมา


ภาพนิ่ง28

กิจกรรมดีๆ ที่บริษัทในเครือเมธีกุลจัดขึ้นนี้  เพื่อเป็นสวัสดิการมอบให้กับพนักงานและผู้สนับสนุนเมธีกุลด้วยดีตลอดมา

รีวิภาพทัวร์ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน  มกราคม 2558 ที่ผ่านมาคะ

5596
5633 5885 IMG20150114055654_resize IMG20150114062202_resize IMG20150114110316_resize IMG20150114114851_resize IMG20150114114925_resize

IMG20150114130345_resize IMG20150114130638_resize IMG20150114173818_resize IMG20150115144956_resize IMG20150115150126_resize
IMG20150115152319_resize IMG20150116125729_resize IMG20150116171848_resize IMG20150116171923_resizeIMG20150116172120_resize IMG20150116172129_resize IMG20150116173308_resize IMG20150116185846_resize IMG20150117100207_resize